Diensverhoudinge

Diensverhoudinge

ONS ROEPING

Maar daar kom ‘n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis hê dat die mense wat Hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en dié wat Hom aanbid, moet Hom deur die Gees en in waarheid aanbid.

JOHANNES 4:23-24

ONS AKSIEPLAN

INLIGTING VOLG

AKSIESPAN

HENNIE SCHOEMAN