Ons Vader, Ons Aanbid U!

Sondag 9:00 in Buffelspoort. Kom Hoor die Blye Boodskap.

Lokaalbesonderhede

Buffelspoort Lokaal R104, Buffelspoort, Rustenburg, 0284

Nuutste Erediens Boodskappe

ONTDEK JOU PLEK: GEDRING DEUR LIEFDE!

SKRIFLESING Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. 1 KORINTIëRS 13:2

Nuwe Intrekkers

Welkom by ons familiekerk . . .

MY KIND, GAAN DOEN WAT EK JOU VRA . . .