Ons Vader, Ons Aanbid U!

Sondag 9:00 in Buffelspoort. Kom Hoor die Blye Boodskap.

Nuutste Erediens Boodskappe

MAAK SEKER VAN JOU ERFENIS

SKRIFLESING 25 Toe die dissipels dit hoor, het dit hulle geweldig ontstel, en hulle het gesê: “Wie kan dan gered word?” 26 Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê: “Vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik.” Matteus 19: 16 – 26

SO SAL DIE GESINDHEID VAN BAIE AAN DIE LIG KOM.

SKRIFLESING Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dít: God is vír ons, wie kan dan teen ons wees? 32Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom oorgelewer om ons almal te red. Sal Hy ons dan nie al die ander dinge saam met Hom uit genade skenk nie? Romeine 8: 31

Nuwe Intrekkers

Welkom by ons familiekerk . . .

MY KIND, GAAN DOEN WAT EK JOU VRA . . .

3 Planne om speel-speel waardering vir die Skepping by ons kinders te kweek

Deel van ons roeping is om vir God se skepping te sorg. Ouers en opvoeders kan reeds op ‘n vroeë ouderdom bewondering vir die natuur wek, bewuswording kweek en ‘n eko-sensitiewe manier van dink en leef vestig. George Washington Carver het gesê: “Reading about nature is fine, but if a person walks in the woods and listens carefully, he can learn more than what is in books, for they speak with the voice of God.” Psalm 19 sê dat die…